Asystent stanowisko badawcze

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczej  w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

Nasze wymagania

 • potwierdzona publikacyjnie wysoka i samodzielna zdolność do pracy badawczej na modelu bakteryjnej celulozy
 • potwierdzona publikacyjnie wysoka i samodzielna zdolność do pracy badawczej zróżnicowanych modelach biofilmów in vitro, szczególnie tworzonych przez Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz Candida albicanos
 • potwierdzona publikacyjnie wysoka i samodzielna zdolność do pracy badawczej na zróżnicowanych modelach oceny skuteczności olejków eterycznych
 • umiejętność aplikowania o projekty badawcze finansowane zewnętrznie

Mile widziane

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych ustalonych z kierownikiem jednostki
 • publikowanie osiągnięć w renomowanych czasopismach
 • aplikowanie o projekty badawcze finansowane zewnetrzenie

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • pakiet benefitów pracowniczych (13-stą pensję, dofinansowanie wypoczynku letniego, Kartę Multisport)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy
 • kwestionariusz osobo
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora),
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczeln
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

Załączniki