Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • mile widziane doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych.

Zakres obowiązków

 • umiejętności programowania (preferowane języki C/C++);
 • umiejętności i doświadczenie w programowaniu rożnych platform sprzętowych, w tym urządzeń IoT i układów FPGA;
 • znajomość rożnych sprzętowych interfejsów do komunikacji/wymiany danych;
 • znajomość budowy i obsługi urządzeń pomiarowych;
 • umiejętność tworzenia systemów pomiarowych w oparciu o systemy komputerowe;
 • aktywność w tworzeniu publikacji naukowych;
 • mile widziane doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego (§ 47 ust. 2 d Statutu PK),
 • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

Załączniki