adiunkt dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Ukończony kierunek studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury i urbanistyki. Dorobek publikacyjny kandydata. Od kandydata wymaga się posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  z przedmiotów kompozycja urbanistyczna, architektura krajobrazu. Minimum 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, na studiach I stopnia kierunku studiów architektura, w tym z wykorzystaniem metod i narzędzi prowadzenia dydaktyki zdalnej, posiadanie uprawnień pedagogicznych.