Asystent Badawczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Od kandydata oczekuje się znajomości zagadnień związanych z syntezą organiczną, fotochemią, spektroskopią i chemią polimerów. W ramach swoich obowiązków prowadzić będzie badania naukowe dotyczące syntezy oraz określenia podstawowych właściwości fotofizycznych
i fotochemicznych związków organicznych pod kątem ich zastosowania w (bio)fotonice i chemii polimerów. Ponadto od kandydata oczekuje się, że będzie aplikować o fundusze na badania naukowe. Kandydat powinien posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, wykazywać kreatywność, zaangażowanie i dobre predyspozycje do pracy w zespole, a ponadto charakteryzować się komunikatywnością i systematycznością.