profesor, adiunkt, wykładowca

Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem profesora lub doktora habilitowanego lub doktora.

STANOWISKO: profesor, adiunkt, wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA:

pedagogika w zakresie: pedagogika ogólna, dydaktyka, teoria wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika socjalna, pedagogika rewalidacyjna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, pedagogika opiekuńcza, pedagogika rodziny, pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka uzależnień, poradnictwo zawodowe, doradzctwo personalne, pedagogika penitencjarna itp.

ZATRUDNIENIE: podstawowe miejsce pracy

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Oferty proszę przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl

lub:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Dział Kadr i Rachuby Płac

ul. Toruńska 55-57

85-023 Bydgoszcz

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl