Adiunkt (badawczy)

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Tematyka – Wytwarzanie i badania eksperymentalne wielofazowych stopów Ti, Cu, Ag.

Oczekiwania – Doświadczenie w zakresie technologii arc melting, znajomość teorii przemian fazowych w szczególności metastabilnych stopów tytanu, udokumentowana znajomość (w postaci międzynarodowych publikacji naukowych) technik badawczych w tym: SEM, EDS, XRD, XPS, mikroskopia świetlna, APT. Udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze samodzielnego prowadzenia projektów naukowych dotyczących obróbek plastycznych i cieplnych układów metalicznych i/lub obróbek powierzchniowych. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.szpringer@uksw.edu.pl