Asystent badawczo-dydaktyczny

 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz posiadają:

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu geodezji i kartografii,
 • zainteresowania badawcze z zakresu monitorowania stanu ziemskiej jonosfery z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych,
 • doświadczenie w analizach dokładności map jonosfery,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych, w tym międzynarodowych.
 • znajomość metod zarządzania projektami: Prince2 oraz AgilePM,
 • znajomość środowiska programistycznego Matlab,
 • doświadczenie z zakresu prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,
 • doświadczenie z zakresu przygotowania publikacji naukowych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców),
 • prawo jazdy kategorii B.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.