Asystent (badawczy)

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Tematyka – Obliczenia ab initio właściwości mechanicznych i stabilności strukturalnej wieloskładnikowych stopów Ti, Cu, Ag.

Oczekiwania – Znajomość teorii przemian fazowych, w szczególności przemian martenzytycznych i umocnienia wydzieleniowego. Doświadczenie w przeprowadzaniu obliczeń w skali atomowej, a w szczególności z pierwszych zasad, dotyczących badania defektów struktury krystalicznej. Umiejętność wyznaczania, na podstawie obliczeń DFT, właściwości mechanicznych, takich jak stałe i moduły sprężystości. Umiejętność tworzenia modeli termodynamicznych bazujących na obliczeniach DFT do badania stabilności faz. Znajomość języka programowania Phyton oraz umiejętność tworzenia skryptów w powłoce BASH do zaawansowanych zadań obliczeniowych. Znajomość infrastruktury klastrów obliczeniowych wysokiej mocy i umiejętność ich obsługi. Doświadczenie udokumentowane w postaci międzynarodowych publikacji naukowych. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.szpringer@uksw.edu.pl