Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Wydział Lekarsko – Stomatologiczny, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Oferta pracy na stanowisku Kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarsko – dentystycznego w języku polskim i angielskim, kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dominika.debowa@umw.edu.pl