: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz praktyką dydaktyczną na uczelni wyższej.

Zadania:

  • prowadzenie badań naukowych
  • publikowanie rezultatów badań
  • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: fizyka, ochrona przepięciowa urządzeń niskiego napięcia, inżynieria wysokich napięć, elektrodynamika.

Wymagania:

· stopień naukowy doktora nauk technicznych

· udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz inżynieria materiałowa (co najmniej 8 publikacji w czasopismach z listy JCR)

· udokumentowane doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia dydaktyki na uczelni wyższej w zakresie fizyka, ochrona przepięciowa urządzeń niskiego napięcia, inżynieria wysokich napięć

· udokumentowany udział w projektach badawczych

· kierowanie projektem badawczym

· dobra znajomość  języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych

· bardzo dobra znajomość języka polskiego

· dobra znajomość zagadnień związanych z analizą danych XRD, interpretacją obrazów SEM  oraz właściwościami nanomateriałów

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl