asystent

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Kandydat winien posiadać:

·     tytuł zawodowy magistra na kierunku praca socjalna

·     doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej

·     udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pracy socjalnej i/lub socjologii.

 

Dodatkowe atuty:

·        możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

·        doświadczenia związane z udziałem w badaniach naukowych

 

 Wymagane dokumenty:

1.        Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego skierowane do JM  Rektora UJK

2.        Odpis/kopia dyplomu magisterskiego

3.        Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

4.        Informacja o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym

5.        Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia

6.        Plan rozwoju  naukowego na najbliższe lata

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.malek@ujk.edu.pl