Lektor języka angielskiego

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

I. Warunki konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki spełniają warunki określone w Ustawie z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r ponadto kandydat winieni posiadać:

· dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;

· doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć   dydaktycznych w uczelni wyższej;

·        dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia w innej dziedzinie – przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@ujk.edu.pl