wykładowca (dydaktyczny)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

  – posiadanie tytułu zawodowego magistra (Magister Artium) z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

  – władanie językiem niemieckim jako językiem ojczystym;

  – biegła znajomość języka angielskiego;

  – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, potwierdzone opinią;

  – praktyka lektora na uczelniach zagranicznych w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego;

  – praktyka tutora studentów zajmującego się poradami związanymi z ubieganiem się o stypendia DAAD;

  – doświadczenie organizacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl