adiunkt badawczy

  • Miejsce: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta – pracownika badawczego ze stopniem doktora. Zatrudnienie w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w ramach projektu IDUB PLATINUM OPUS/NCN (Decyzja DEC No.3/2023/IDUB/I.1/Pt, kierownik projektu: dr Roberto Castro-Munoz, prof. PG). Zatrudnienie na pełny etat, na okres 19 miesięcy.

ZADANIA
Praca naukowa nastawiona na publikację wyników badań w najlepszych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
Realizacja zadań objętych projektem badawczym.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

– Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat
– Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR w zakresie: badania właściwości materiałów wykorzystywanych w procesach rozdzielania gazów i cieczy
– Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR w zakresie wykorzystania techniki odwróconej chromatografii gazowej do charakterystyki adsorbentów

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wiedza teoretyczna i praktyczna na temat: procesów rozdzielania cieczy i gazów (perwaporacja i adsorpcja), odwróconej chromatografii gazowej, analitycznej chromatografii, syntezy i badania zeolitów oraz materiałów węglowych (tlenek grafenu, zredukowany tlenek grafenu), syntezy membran i adsorbentów, obróbki i analizy danych z wykorzystaniem języka programowania Python.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znaleźć można na stronie PG lub pod linkiem:

http://praca.pg.edu.pl/jobs/m/3143/pl

 

 

 

Załączniki