Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiada udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach, współprace naukową, itp.) min. 35 IF, oraz punktację MNiSW min. 1500 punktów;
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu studenckiego koła naukowego udokumentowane osiągnięciami studentów (pierwsze miejsca, wygłaszanie prac na sesjach planarnych, publikacje studenckie itp.);
 • posiada kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku lekarskim;
 • posiada kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z pensum

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Collegium Medicum UJD
  42-200 Częstochowa
  ul. Armii Krajowej 13/15