adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

1.      Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2.      Publikacje naukowe z obszaru pedagogiki ( w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

3.      Doświadczenie w pracy w zespołach badawczych

4.      Doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu lub edukacji wczesnoszkolnej oraz szkolnictwie wyższym w prowadzeniu przedmiotów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

5.      Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

6.      Umiejętności organizacyjne i rzetelność.

7.      Umiejętność współpracy w zespole

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.