asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wymagania:

·         posiadanie tytułu zawodowego (studia drugiego stopnia) w dziedzinie nauk technicznych;

·         ukończone studia na kierunku elektrotechnika lub pokrewnym,

·         znajomość języka obcego.

 

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

·         posiadanie kwalifikacji pedagogicznych;

·         doświadczenie dydaktyczne;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         doświadczenie w pracach naukowo-badawczych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.