Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW.