Asystent

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane są:

–        ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku mechanicznym,

–        biegła znajomość języka polskiego.

–        znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2).

–        kompetencje pozwalające na prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: modelowanie geometryczne, metrologia i zamienność, technologia budowy maszyn, projektowanie/wytwarzanie wspomagane komputerowo. Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim.

Dodatkowym atutem przy rekrutacji jest:

–     doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy w przemyśle w szczególności w przemyśle samochodowym lub elektromaszynowym.

–     znajomość systemu tolerancji geometrycznych ISO GPS oraz systemów zarzadzania jakością.

–     znajomość systemów CAx, PDM w aplikacjach praktycznych.

–     doświadczenie praktyczne w realizacji prac projektowych na rzecz podmiotów przemysłowych i projektów badawczo – rozwojowych: NCN lub/i NCBiR lub/i EU.

–     znajomość zasad, wymogów i regulacji prawnych dotyczących przygotowywania wniosków o projekty badawcze kierowanych do NCN, NCBiR lub/i EU.

–     dorobek naukowo-badawczy udokumentowany publikacjami w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Postaw Budowy Maszyn PW, Wydziału Samochodów Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok.1.5, tel. +48 22 234 8286, e-mail: justyna.szewczyk@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.05.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela:

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, dr hab. inż. Piotr Żach, profesor uczelni (piotr.zach@pw.edu.pl).

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych23

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.zach@pw.edu.pl