adiunkt

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydat powinien posiadać dyplom doktora. Dyplom powinien być w dyscyplinie matematyka lub informatyka. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy, co najmniej cztery prace, związany z jedną z ww. dyscyplin, i opublikowany lub przyjęty do druku w czasopiśmie wymienionym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych MNiSzW. Oczekuje się, że wyłoniony kandydat w  oświadczeniu o przypisaniu do dyscyplin naukowych zadeklaruje dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja. Kandydat posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów.

Kandydat również powinien posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w języku polskim, z różnych dziedzin matematyki.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku a pytania proszę wysyłać pod adres mailowy: iit@sggw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iit@sggw.edu.pl