Lektor języka angielskiego

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WARUNKI KONKURSU:  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy  z dnia 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.Posiadają tytuł magistra filologii

2.Zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

OPIS:
Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:    

 – doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata)                                                 –  umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów                                                                         – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: medycyna weterynaryjna,   zootechnika, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo
– biegłości w obsłudze komputera