Aasystent badawczy

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczej  w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.rogalska@umed.wroc.pl