Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE
KONKURS NA ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

WNIOSKODAWCA
Dr hab. Lech Rubisz, prof. UO – dyrektor INOPIA

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

DYSCYPLINA NAUKOWA LUB ARTYSTYCZNA
Nauki o polityce i administracji

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
WYKŁADOWCA/STARSZY WYKŁADOWCA, DYDAKTYCZNA

Nasze wymagania

 • dyplom magistra politologia, nauki społeczne
 • znajomość języka polskiego i języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w obu językach pracy dydaktycznej;
 • gotowość do obecności w miejscu pracy (tj. Opole, ul. Katowicka 89) min. 3 dni w tygodniu;
 • doświadczenie dydaktyczne w uczelniach akademickich;
 • doświadczenie zawodowe w pracy dziennikarskiej

Mile widziane

 • gotowość do podjęcia pracy badawczej i otwarcia przewodu doktorskiego w ciągu dwóch lat od zatrudnienia, z możliwością przejścia na etat badawczo-dydaktyczny
 • kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć na kierunkach: Dziennikarstwo, PR, Zarządzanie Publiczne, Global Studies (j. ang.), Europa Master (j. ang.)
 • znajomość polityk europejskich, w szczególności polityki klimatycznej, zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, transformacją energetyczną, Zielonym Ładem

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • zatrudnienie - umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra;
 • 4. dyplomy, zaświadczenia lub wpis w życiorysie, potwierdzające znajomość jęz. Angielskiego (w przypadku cudzoziemców: polskiego), doświadczenie w pracy dziennikarskiej i kierowniczej; doświadczenie dydaktyczne, znajomość polityk europejskich
 • kwestionariusz osobowy (http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym (https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf);
 • dokument o niekaralności wydany przez Krajowy Rejestr Karny (KRK)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Opolski
  Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
  Opole, ul. Katowicka 89, pok. 309