asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Kandydat ze stopniem magistra filologii rosyjskiej w specjalności językoznawczej, udokumentowanymi uprawnieniami pedagogicznymi oraz doskonałą znajomością języka rosyjskiego i polskiego oraz pożądaną znajomością drugiego języka obcego powinien być przygotowany do realizacji zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w zakresie dydaktyki akademickiej w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego oraz doświadczenia organizacyjnego.