Pomoc techniczna i kontakt

Kontakt w przypadku problemów z publikacją ogłoszeń

tel. 22 50 17 165

pracawnauce@mein.gov.pl

Akademicka Baza Ogłoszeń umożliwia publikowanie ogłoszeń tylko uczelniom. Konta i ogłoszenia z jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych nie będą akceptowane. Informacja o naborze kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych jest dostępna na Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN, instytutów badawczych i pionu badawczego w instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W 2022 roku w Akademickiej Bazie Ogłoszeń pojawi się funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych, interesujących ogłoszeniach i konkursach.

Zobacz nasz wideo poradnik umieszczania ogłoszeń w portalu