adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika; doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie metod obliczeniowych, zwłaszcza w zakresie bezsiatkowej metody MRS poparte dorobkiem publikacyjnym (przynajmniej 5 artykułów w czasopismach z bazy JCR), znajomość języków programowania C++ oraz OpenGL; doświadczenie w zakresie grafiki komputerowej; co najmniej 10-letnia praktyka nauczania na wyższej uczelni technicznej, doświadczenie w prowadzeniu kół naukowych