adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wymagania:
• wymagany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego,
• udokumentowany aktualny dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa rosyjskiego,
• udokumentowana praktyka tłumaczeniowa (doświadczenie w tłumaczeniach specjalistycznych, przysięgłych, literackich lub innych),
• opinia samodzielnego pracownika naukowego o osobie przystępującej do konkursu,
• gotowość prowadzenia zajęć w języku rosyjskim.