adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad3/K42W07D08/05/2021

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydziała Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska i Technologie Ochrony Środowiska, zwłaszcza dla specjalności: Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów,

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim (w formach: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. z przedmiotów: Hydrologia i nauka o ziemi; Hydrogeologia i ujęcia wody; Wodociągi i kanalizacja; Opracowania środowiskowe; Operaty wodno-prawne; Budowa i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; Technologia i organizacja robót instalacyjnych; Zarządzanie środowiskowymi danymi przestrzennymi; Gospodarka wodna w przemyśle – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.ciezkowska-zmarzly@pwr.edu.pl