asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiadane predyspozycje do pracy dydaktycznej. Wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu
i jakości lub inżynierii produkcji.