Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Od Kandydatki/ta oczekuje się znajomości zagadnień związanych z energetyką cieplną i gazową, w tym nowoczesnych technik badawczych, umiejętności prowadzenia prac studialnych, interpretacji ich wyników oraz znajomości zagadnień związanych z termodynamiką i wymianą ciepła. Stanowisko związane jest z planowaniem i realizowaniem badań oraz publikacją ich wyników, jak również z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania stosowanego w dydaktyce (MS Office, MSTeams, USOS…).

Wymienione  dokumenty  należy  składać  w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021r. .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska9

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@is.pw.edu.pl