starszy wykładowca (dyscyplina: ekonomia)

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – starszy wykładowca w Katedrze Turystyki

Od kandydata oczekujemy:

 • Spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
 • Wykształcenia: stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia
 • Doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych na  uczelni  w  zakresie ekonomia / nauki o zarządzaniu i jakości, min. 5 lat;
 • Znajomości obsługi platform do pracy zdalnej –w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet) oraz Microsoft (Teams);
 • Doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią;
 • Dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy;
 • Podjęcia zatrudnienia  w  uczelni  jako  podstawowym  miejscu  pracy  w  rozumieniu ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Biegłej znajomość języka polskiego. 

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć – poziom biegłości min. B2;
 • Udokumentowany dorobek naukowy  z ostatnich 3 lat;

Forma zatrudnienia:        umowa o dzieło/umowa o pracę
Wymiar czasu pracy:       ½ etatu / pełny etat

Kandydatów prosimy o przesłanie cv (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji) oraz kopii dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert:   31 lipca 2023 r.