asystent – pracownik dydaktyczny

Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Konkurs na stanowisko asystenta, pracownika dydaktycznego w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na geografia@ukw.edu.pl