adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 10 000 PLN brutto brutto (około 6 000 – 7 000 PLN netto)
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników
badawczych w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego Centrum Nowych
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-10-2021

Tytuł projektu: Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich
zastosowania, QuantERA Call 2019, NCN

Kierownik projektu: dr Jan Kołodyński

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w załączniku oraz na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.