Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia oraz specjalizację w zakresie psychologii sportu. Poszukujemy osób z doświadczeniem praktycznym w pracy z zawodnikami a jednocześnie posiadających doświadczenie naukowe w zakresie prowadzenia badań naukowych w psychologii, w tym zwłaszcza psychologii sportu. Wymagane minimum 7-letni doświadczenie w charakterze nauczyciela akademickiego, a zatem znającego realia prowadzenia zajęć na uczelniach kształcących kadry kultury fizycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl