Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych

–  posiadanie co najmniej tytułu magistra,

–  prowadzenie działalności artystycznej/projektowej z zakresu architektury wnętrz udokumentowanej upublicznionymi realizacjami,

–  posiadanie doświadczenia w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń w języku angielskim,

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z zakresu projektowania architektury wnętrz na pierwszym i drugim stopniu studiów, rysunku specjalistycznego,

–  posiadane doświadczenie w nauczaniu zdalnym

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.