asystent

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo (dyplom mgr inż.). Zainteresowania nakierowane na konstrukcje metalowe i praca dyplomowa magisterska z tego zakresu.

Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca sprawne prowadzenie zajęć w tych językach.

Ponad standardowa znajomość programów komputerowych typu AutoCad, Robot Structural Analysis oraz programów specjalistycznych takich jak Abaqus czy Ansys.

Predyspozycje do prac naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań doświadczalnych (pożądana praktyka w tym zakresie) oraz zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie do dnia 18.08.2021 w sekretariacie Instytutu Inżynierii Budowlanej, al. Armii Ludowej 16, Warszawa (tel.22 234 6556)

Bliższych informacji udziela:  Izabela Lachowicz, specjalista ds. administracyjnych IIB

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.