asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Gotowość do poprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia Zakładu, znajomość projektowania systemów pomiarowych, systemów wbudowanych oraz cyfrowego przetwarzanie i przesyłania sygnałów;
Znajomość zagadnień związanych z techniką mikroprocesorową, architekturą komputerów, technologią informacyjną;
Umiejętność programowania w C++/C#, LabVIEW, Matlab;
Zamiłowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.08.2021r. w sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, ul. Koszykowa 75, 00-660 Warszawa, pok. 216, II piętro.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu prof. Dariusz Sawicki, tel. +48 601 173 198, email: dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia. 15.09.2021r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.