Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego: Poza dylematem wagonika. Wyznaczniki i konsekwencje powszechnego dylematu moralnego między prawdą a kłamstwem. Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dr Katarzynie Cantarero. Celem projektu jest wyjście poza klasyczne dylematy moralne w badaniu decyzji moralnych i koncentracja na wyborze między prawdą a kłamstwem. Skupimy się w nim zarówno na czynnikach, które wpływają na dylemat między kłamstwem a prawdą, jak i na konsekwencjach tego dylematu. W pierwszej części projektu testowane będą czynniki sytuacyjne, które mogą wpłynąć na decyzję, czy być uczciwym, czy kłamać w relacjach międzyludzkich. W drugiej części będziemy sprawdzać, jakie są skutki relacyjne stosowania oszustwa w porównaniu z uczciwością w bliskich związkach. W ramach projektu przeprowadzone będą badania eksperymentalne online, badania laboratoryjne na zachowaniu, badania     w diadach i badanie podłużne.

Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Miejsce pracy: Wrocław

Zadania: 

Zgłębianie literatury przedmiotu, 
Opracowanie materiałów i procedur badawczych (pilotaże i badania właściwe) we współpracy z kierowniczką projektu,
Rekrutacja osób badanych,
Szkolenie współpracowników/współpracowniczek badaczy,
Nadzór i/lub prowadzenie badań,
Analiza danych oraz ich interpretacja we współpracy z kierowniczką projektu,
Udział w spotkaniach zespołu badawczego,
Współpraca z kierowniczką projektu w zakresie przygotowania artykułów prezentujących cząstkowe wyniki badań,
Udział w międzynarodowych konferencjach,
Prezentacja wyników badań cząstkowych na konferencjach.

Wymagania:

Magister psychologii (lub planowana obrona pracy najpóźniej we wrześniu 2021 – warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie tytułu magistra),
Gotowość do dalszej nauki w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS,
Wysoka zdolność analitycznego myślenia,
Zainteresowanie tematyką kłamstwa/oszustwa/moralności oraz relacji interpersonalnych,
Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych,
Bardzo dobra znajomość podstawowych metod statystycznych i gotowość do nauczenia się zaawansowanych metod statystycznych,
Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – przynajmniej na poziomie B2 (preferowane C1 lub C2),
Wysoka sumienność, dokładność i wytrwałość,
Dysponowanie ok. 7 – 8h dziennie od poniedziałku do piątku na pracę naukową.

Oferujemy:

Umowę stypendialną na okres 48 miesięcy,
Stypendium 4000 PLN netto miesięcznie,
Laptop, dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań,
Możliwość rozwoju profesjonalnego poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
Zdobywanie doświadczenia w aktywnym naukowo centrum badawczym (Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi),
Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty:

CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
opis osiągnięć naukowych,
listę publikacji lub wystąpień konferencyjnych,
listę nagród i osiągnięć za pracę naukową,
opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części “Zadania”,
Próbka tekstu naukowego (artykułu, pracy magisterskiej lub raportu z badań) napisanego w języku polskim lub (preferowane) w języku angielskim autorstwa kandydata(-tki),
Mile widziana opinia dot. kandydata(-tki) wystawiona przez promotora(-rkę) lub innego badacza(-czkę), z którym(-rą) współpracuje lub współpracowała osoba aplikująca.

Kryteria formalne:

dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych  – 50% oceny końcowej;
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;
osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych- 20 % oceny końcowej.

Termin nadsyłania aplikacji: 31 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 września 2021 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Link do aplikowania: https://cutt.ly/7m7pzZg

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

dr Katarzyna Cantarero – Przewodnicząca Komisji
dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS  – Członek komisji
prof. dr hab. Dariusz Doliński – Członek komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Dodatkowe informacje:

Stypendysta(-tka) w wyniku rekrutacji zostanie jednocześnie uczestnikiem/uczestniczką  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS i będzie ją/jego obowiązywać program studiów Szkoły Doktorskiej.

Przed rozmową kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim kandydaci i kandydatki mogą zostać poproszeni o wykonanie zadania mającego na celu sprawdzenie kompetencji badawczych. 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.