Asystent w Katedrze Pielęgniarstwa

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

– prowadzenie zajęć praktycznych i wykładów z pielęgniarstwa internistycznego, kardiologii w języku polskim i angielskim,

–  zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni; dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych, Konferencji Naukowo-Szkoleniowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.awf.edu.pl.