adiunkt

Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 19.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.10.2021 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja, geodezja, geoinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

– stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

– ukończone studia II stopnia na kierunku nawigacja lub geodezja/geoinformatyka

– dobra znajomość języka angielskiego

– biegła znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-406

 

 

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

CITY: Szczecin

POSITION: lecturer

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

POSTED: 19.07.2021 r.

DEADLINE FOR APPLICATION: to 29.10.2021 r.

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: navigation or geodesy/geoinformatics

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

–          degree of Doctor of technical sciences in the discipline of civil engineering and transport

–          completed second-degree studies in navigation or geodesy/geoinformatics

–          good knowledge of English

–          Good command of the Polish language (lectures conducted in Polish)

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-406

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl