asystent

Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 19.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.10.2021 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

ukończone studia II stopnia na kierunku nawigacja

– dobra znajomość języka angielskiego

– biegła znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48-09-406

 

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation,

CITY: Szczecin

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

POSTED: 19.07.2021 r.

DEADLINE FOR APPLICATION: to 29.10.2021 r.

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: navigation

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

–          completed 2nd degries studies of Navigation

–          good knowledge of English

–          Good command of the Polish language (lectures conducted in Polish)

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-406

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl