asystent (w grupie pracowników dydaktycznych)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

            Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy internetowe, Internet rzeczy, systemy wbudowane, przetwarzanie równoległe i rozproszone. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością  języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością Internetu rzeczy i systemów wbudowanych  będzie dodatkowym atutem.