Adiunkt

Katedra Fizjoterapii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze FIZJOTERAPII

Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu, nauk medycznych

DATA OGŁOSZENIA: 28.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.08.2021 r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapia, fizykoterapia, doświadczenie pedagogiczne, minimum kadrowe fizjoterapia.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

tytuł zawodowy magistra fizjoterapii z aktualnym prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej,

 dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii

udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z fizjoterapią, w szczególności kinezyterapia, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób z niepełnosprawnością, fizjoterapia ogólna, fizjoterapia paliatywna i onkologiczna, fizykoterapia i masaż, odnowa biologiczna w sporcie, metody specjalne w fizjoterapii, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

aktualne doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w zakresie fizjoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu, programowanie rehabilitacji i aktywności ruchowej dzieci, dorosłych oraz seniorów, pracy hipoterapeuty,

znajomość i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platform edukacyjnych, e-learningowych.

 

Dodatkowym atutem będzie przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia medycznego trenera personalnego, uprawnienia instruktora aktywizacji życiowej osób niepełnosprawnych, instruktora Nordic Walking uprawnienia terapeuty Kinesiology Taping. Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114 –119 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. http://bip.pwsz.pila.pl/law/statute/Statut.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@puss.pila.pl