dydaktyczne / wykładowca

Intytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

DATA OGŁOSZENIA: 28.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.08.2021

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, informatyka ekonomiczna                         

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):                      

Od kandydatów na stanowisko wykładowcy oczekuje się:

·         ukończenia studiów na kierunku zarządzanie lub pokrewnym,

·         znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia),

·         gotowości do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

·         chęci dalszego pogłębiania wiedzy i rozwoju,

·         mile widziane doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza w zakresie systemów informatycznych zarządzania i analizy decyzyjnej),

·         mile widziany dorobek naukowy (publikacje i udział w konferencjach).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50, pok. 14, 65-246 Zielona Góra.

Informacji udziela sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego telefonicznie – tel. 797 977 238, mail. J.wojcik@wez.uz.zgora.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.wojcik@wez.uz.zgora.pl