adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

ukończenie studiów wyższych i tytuł zawodowy doktora sztuki;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki;
znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć – malarstwa i grafiki, teorii koloru;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
umiejętność korzystania z aplikacji komputerowych służących prowadzeniu zajęć dydaktycznych on-line;
współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym związanym ze specjalnością naukową Zakładu i gotowość do podjęcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym;
biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia  27.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl 

Bliższych informacji udziela: dr hab. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

poprzez: obsługa administracyjna – Biuro Dziekana, sekretariat.arch@pw.edu.pl tel. 22 628 28 87. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.