asystent dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

w Katedrze Akwizycji Języka Angielskiego
 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski 
Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa
 

DYSCYPLINA NAUKOWA
Językoznawstwo
 

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
Asystent dydaktyczny
 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Kandydat powinien posiadać:

1) stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. angielskiego);

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie zaawansowanym (C1-C2), w pracy z grupami dorosłych;

3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych, np. MS Office, USOS, obsługa strony internetowej.

4) Kandydat powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą, kreatywnością i dyspozycyjnością.

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
 

1) zaawansowana praca doktorska z zakresu akwizycji języka angielskiego,

2) udokumentowany udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie akwizycji języka angielskiego w Polsce i za granicą,

3) publikacje naukowe w Polsce i za granicą,

4) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 203

 

Termin: 3 września 2021 r. do godz. 14.00 (w dniach od 2 do 20 sierpnia możliwe jest złożenie dokumentów w Kancelarii UO, Collegium Minus, pokój nr 2 lub 3).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl