adiunkt badawcz-dydaktyczny

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

OPIS: W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do realizacji badań naukowych w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Prowadzić też będzie zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów z zakresu technik mikroskopowych, biologii komórki, metod molekularnych w mikrobiologii, metod statystycznych w biologii, języka angielskiego dla biologów. Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie znajomość zagadnień związanych z technikami mikroskopowymi, ekotoksykologią oraz analizami molekularnymi. Wymagane jest także doświadczenie publikacyjne i dydaktyczne w kształceniu studentów.

Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; doświadczenie w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi, oraz doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej na uczelni.