Asystent

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie prowadziła ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu:
– rachunkowości,
– systemów informatycznych rachunkowości,
– kadr i płac

Wymagania:
– tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych,
– bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
– bardzo dobra znajomość języka polskiego,
– dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
– dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności z zakresu szeroko pojętej rachunkowości oraz kadr i płac

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę eif.usz.edu.pl.