Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse). Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe) oraz dydaktycznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi.

Wymienione dokumenty należy składać w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Łukasiewicza 17,pok 103, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 3672126.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07 września 2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Kolegium-Nauk-Ekonomicznych-i-Spolecznych15

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dyrektor.knes@pw.edu.pl