dydaktyczne / wykładowca

k.mazur@wsps.pl
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza,
ogłasza nabór na stanowisko wykładowcy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę / zlecenie / dzieło (do uzgodnienia)
Wymagania kwalifikacyjne:
● Dyplom doktora lub doktora habilitowanego z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
● Posiadanie publikacji naukowych z powyższego zakresu lub doświadczenie zawodowe.
Wymagane dokumenty:
● Dyplom ukończenia studiów / uzyskania stopnia naukowego
● CV (Kwestionariusz osobowy)
● Życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.mazur@wsps.pl